Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit Pyetje për Kapitullin 5 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Një grup nxënësish kreu një eksperiment, ku tërhiqej një tel me anë të peshave të varura në të. Për secilën nga vlerat e ngarkesës ata matën gjatësinë e telit. Tabela paraqet rezultatet e marra.

  1. Kopjoni tabelën dhe shtoni një rresht ku të shënoni zgjatjen për çdo vlerë të ngarkesës.
  2. Nga të dhënat e tabelës ndërtoni grafikun zgjatje-ngarkesë për këtë tel.
  3. Nga grafiku përcaktoni zgjatjen që do të shkaktojë një ngarkesë prej 25.0NN.
  4. Përcaktoni vlerën e ngarkesës në kufirin e përpjesëtueshmërisë.