Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shtypja brenda një rrjedhësi me dendësi dd varet nga thellësia hh. Ajo varet edhe nga nxitimi i rëndesës gg.

  1. Çfarë është një rrjedhës?
  2. Sa është vlera e gg në sipërfaqen e Tokës?
  3. Shkruani me simbole formulën që jep shtypjen brenda rrjedhësit.