Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Punën e kryer mund ta llogaritim me anë të formulës A=FdA=Fd.

  1. Shkruajeni këtë formulë me fjalë.
  2. Kopjoni dhe plotësoni tabelën, duke dhënë njësitë matëse të secilës nga këto madhësi.
  3. Mund të shkruajmë edhe A=EA=\triangle E. Çfarë përfaqëson E\triangle E?