Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Fuqinë mund ta llogarisim me anë të formulës: P=AtP=\dfrac{A}{t}.

  1. Shkruajeni këtë formulë me fjalë.
  2. Kopjoni dhe plotësoni tabelën, duke dhënë njësitë matëse të secilës nga këto madhësi.