Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një enë e vogël me ujë futet në furrë me temperaturë 90°90\degreeC. Shumë shpejt uji zhduket.

  1. Si quhet procesi nëpërmjet të cilit lëngu shndërrohet në gaz në një temperaturë nën pikën e vlimit?
  2. Pse, për ta shndërruar në gaz, lëngut duhet t'i japim energji? Referojuni grimcave të lëngut dhe forcave të bashkëveprimit ndërmjet tyre.