Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Trupat e ngurtë, lëngjet dhe gazet kanë veti të ndryshme. Këtu më poshtë po japim disa prej tyre.

Kopjoni tabelën më poshtë dhe plotësojeni atë me përshkrimet e mësipërme. Ato mund t'i përdorni më shumë se një herë, po qe se e shihni të nevojshme. Për t'ju ndihmuar, kemi mbushur dy kutiza.