Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë:

  1. ... është kalimi nga lëngu në gaz në një temperaturë poshtë pikës së vlimit.
  2. Kjo ndodh sepse grimcat ... kanë më shumë gjasa të largohen nga lëngu, duke bërë që temperatura e lëngut të ...