Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një kërmill zvarritet 12 cm në një minutë. Sa është shpejtësia e tij mesatare në mms-1?