Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Në figurën 1.7 (e mëposhtme) paraqiten dy shirita të shenjuara. Përshkruani lëvizjen e karrocave që i kanë prodhuar ato.