Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Kemi përshkruar katër metoda të përcaktimit të shpejtësisë së një karroce në lëizje. Secila prej tyre mund të përshtatet për të studiuar lëvizjen e një trupi që bie. Zgjidhni dy metoda që mendoni se do të ishin të përshtatshme për këtë dhe për secilën shkruani si do ta përshtatnit ju atë.