Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një makinë ecën me 8.0ms-1. Shoferi shkel gazin dhe makina përshpejton me nxitim 1.0ms-2 gjatë 18 metra. Sa është shpejtësia përfundimtare e makinës?