Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Në një eksperiment për përcaktimin e nxitimit të rënies së lirë, u mat me kronometër elektronik koha tt që i duhet një topi për të rënë nga lartësia hh (kur ai niset nga prehja). Kohët e matura jepen në Tabelën 2.5.

  1. Ndërtoni grafikun e hh kundrejt t2t^2.
  2. Nga grafiku përcaktoni vlerën e nxitimit të rënies së lirë gg.
  3. Komentoni rezultatin e marrë.