Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Në shembullin e mësipërm llogaritni kohën që i duhet gurit për të mbërritur në fund të shkëmbit. Do t'ju duhet të zgjidhni një ekuacion të gradës së dytë me një ndryshore.