Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një gur hidhet horizontalisht nga maja e një shkëmbi vertikal dhe prek tokën pas 4.0s në largësi 12.0m nga baza e shkëmbit. Neglizhojmë rezistencën e ajrit.

  1. Llogaritni shpejtësinë horizontale të gurit.
  2. Llogaritni lartësinë e shkëmbit.