Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Nga maja e një shkëmbi lëshohet një gur. Nxitimi i gurit është 9.81ms-2. Sa është shpejtësia e gurit:

  1. pas 1s?
  2. pas 3s?