Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një vajzë ecën me biçikletë me shpejtësi konstante prej 3.0 ms-1 në një rrugë të drejtë. Në çastin t=0t = 0 ajo kalon përbri një djali, i cili është ulur mbi biçikletën e tij dhe niset kur vajza i kalon përbri. Shpejtësia e djalit rritet nga t=0t = 0 deri në tt = 5.0 s, kohë gjatë së cilës ai ka përshkuar largësinë 10 m. Pastaj ai vazhdon të ecë me shpejtësi konstante prej 4.0 ms-1.

  1. Bëni grafikun zhvendosje-kohë për vajzën nga tt = 0 deri në 12 s.
  2. Në të njëjtin sistem boshtesh bëni grafikun zhvendosje-kohë për djalin.
  3. Me ndihmën e grafikut, gjeni vlerën e tt në çastin kur djali e arrin vajzën.