Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 1.4 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Dalloni agjentët oksidues dhe ata reduktues në këto reaksione, duke u përqëndruar te marrja apo dhënia e oksigjenit:

  1. 2Mg(ng)+O2(g)2MgO(ng)2\text{Mg}_{\text{(ng)}} + \text{O}_{2\text{(g)}} \rarr 2\text{MgO}_{\text{(ng)}}
  2. Fe2O3(ng)+3CO(g)2Fe(l)+3CO2(g)\text{Fe}_2\text{O}_{3\text{(ng)}} + 3\text{CO}_{\text{(g)}} \rarr 2\text{Fe}_{\text{(l)}} + 3\text{CO}_{2\text{(g)}}