Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Jepet reaksioni midis një baze dhe një acidi

NaOH(uj)+HCl(uj)NaCl(uj)+H2O(l)\text{NaOH}_{(uj)} + \text{HCl}_{(uj)} \rarr \text{NaCl}_{(uj)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}

  1. Si quhet ndryshe ky reaksion?
  2. Ai është ekzotermik. Çfarë do të thotë kjo?
  3. Çfarë do të ndodhë me temperaturën e tretësirës kur përbërjet hyjnë në reaksion?
  4. Vizatoni një diagram energjie për reaksionin.