Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Kontrolli i kapitullit 8 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Etanoli është pjesëtar i një serie homologe.

  1. Tregoni dy karakteristika të tij të përgjithshme.
  2. i) Si quhet seria homologe ku bën pjesë etanoli?; ii) Cila është formula e përgjithshme e serisë?; iii) Çfarë kuptoni me termin grup funksionor?; iv) Cili është grupi funksionor i serisë homologe, ku bën pjesë etanoli?
  3. Cila është formula molekulare e etanolit?
  4. i) Shkruani formulën strukturore të pjesëtarit të pestë të kësaj serie. Emërtojeni atë.; ii) Cila është formula strukturore e njërit prej izomereve të alkoolit që ka 5 atome karboni?; iii) Si mund të përftohet penten-1 nga pentanol-1? Shkruani reaksionin.; iv) Shkruani reaksionin e oksidimit të pentanol-1 me përzierjen oksiduese KMnO4+H2SO4\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4.