Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Rrumbullakosni numrat në: i) dhjetëshen më të afërt; ii) qindëshen më të afërt.

  1. 493
  2. 207
  3. 94
  4. 1046
  5. 17320
  6. 36575