Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Rrumbullakosni numrat e mëposhtëm deri në rendin e saktësisë së dhënë.

  1. 5376 (mijëshen më të afërt)
  2. 67 (dhjetëshen më të afërt)
  3. 63,2 (njëshen më të afërt)
  4. 24,265 (dy shifra pas presjes dhjetore)
  5. 4289 (qindëshen më të afërt)
  6. 1,96 (një shifër pas presjes dhjetore)