Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Rrumbullakosni numrat e mëposhtëm deri në rendin e saktësisë së dhënë.

  1. 369 (qindëshen më të afërt)
  2. 6555 (dhjetëshen më të afërt)
  3. 0,071944 (dy shifra pas presjes dhjetore)
  4. 94,49 (dhjetëshen më të afërt)
  5. 2,995 (dy shifra pas presjes dhjetore)
  6. 15,638 (dhjetëshen më të afërt)