Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Albi është 74 vjeç dhe Jona është 66. Albi thotë që ata kanë të njëjtën moshë nëse moshat e tyre do të rrumbullakosen në dhjetëshen më të afërt. A ka të drejtë Albi?