Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni llogaritjet e mëposhtme me mend. Përshkruani metodën që keni përdorur.

  1. Zmadhoni 35 me 17.
  2. Zvogëloni 98 me 45.
  3. Sa duhet t'i shtoni 745 që të përftoni 975?
  4. Sa më i madh se 1398 është 2475?