Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me mend llogaritjet e mëposhtme.

  1. 3,8 + 4,3
  2. 6,9 + 2,4
  3. 7,4 - 2,1
  4. 5,7 - 2,9
  5. 32,5 + 7,9
  6. 45,3 - 5,8