Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Llogaritni:

  1. 2×(3)2 \times (-3)
  2. 7×(9)-7 \times (-9)
  3. 12:(3)-12 : (-3)
  4. 24:(6)24 : (-6)
  5. 5×12-5 \times 12
  6. 9×(3)9 \times (-3)
  7. 35:(7)-35 : (-7)
  8. 56:8-56 : 8
  9. 10:(12)10 : (-\dfrac{1}{2})