Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni veprimet e mëposhtme pa përdorur makinë llogaritëse.

  1. 3 ×\times 0,2
  2. 0,05 ×\times 6
  3. 12 : 0,3
  4. 21 : 0,07
  5. 0,4 ×\times 0,15
  6. 4,5 : 0,9
  7. 1,2 ×\times 0,011
  8. 2,25 : 0,015