Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet e mëposhtme.

  1. 5,3 ×\times 4,6
  2. 1,57 ×\times 2,9
  3. 31,2 ×\times 5,3
  4. 37,9 ×\times 3,1
  5. 46,52 ×\times 19,1
  6. 5,75 ×\times 3,17