Kopertina e librit Matematika 10-11 (fletore pune)

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2.1 - Reduktimi i shprehjeve në librin Matematika 10-11 (fletore pune) nga shtëpia botuese Pegi me autorë Clare Pass.

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. 4x+y+3x4x + y + 3x
  2. 8xy+2y8x - y + 2y
  3. x3y+2xx - 3y + 2x
  4. x4y+6z5x6x+yx - 4y + 6z - 5x - 6x + y
  5. 6x+y4xy+2x6x + y - 4x - y + 2x
  6. 9x4y+2x6y9x - 4y + 2x - 6y
  7. x+yxyx + y - x - y
  8. 9x+6yz4y+2z9x + 6y - z - 4y + 2z