Kopertina e librit Matematika 10-11 (fletore pune)

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 2.1 - Reduktimi i shprehjeve në librin Matematika 10-11 (fletore pune) nga shtëpia botuese Pegi me autorë Clare Pass.

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. 3a+b+3a+2b3a + b + 3a + 2b
  2. 5d+4e2d+e+d5d + 4e - 2d + e + d
  3. 4f+5g+6f7g+f4f + 5g + 6f - 7g + f
  4. 4hi+3h5i+h4h - i + 3h - 5i + h
  5. 3j+5k+k5kk3j + 5k + k - 5k - k
  6. 6l+4m5l4ml+m6l + 4m - 5l - 4m - l + m
  7. q×6×pq \times 6 \times p
  8. a×5×b×aa \times 5 \times b \times a
  9. b:6b : 6
  10. 10p:510p : 5