Kopertina e librit Matematika 10-11 (fletore pune)

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 2.1 - Reduktimi i shprehjeve në librin Matematika 10-11 (fletore pune) nga shtëpia botuese Pegi me autorë Clare Pass.

Pyetja

Zëvëndësoni vlerat e a=2a = 2, b=3b = 3, c=12c = \dfrac{1}{2} në secilën prej shprehjeve të mëposhtme.

  1. 4a+b4a + b
  2. ac+1ac + 1
  3. 2ba2b - a
  4. 6b+c6b + c
  5. 2a+b+5c2a + b + 5c
  6. 3c+2ab3c + 2a - b
  7. (a+b)2(a+b)^2
  8. 2a22c2a^2 - 2c
  9. bca\dfrac{bc}{a}
  10. 3ab+2bc3ab + 2bc