Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Gjeni vlerat e shprehjeve të mëposhtme për x=2x = 2 dhe y=4y = -4.

  1. 3x+2y3x + 2y
  2. 3xy3x - y
  3. 4yx34y - x^3
  4. 2y2+x22y^2 + x^2