Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. x2×x5x^2 \times x^5
  2. y3:y4y^{-3} : y^4
  3. t2t3\dfrac{t^2}{t^3}
  4. a3×a5a\dfrac{a^{3} \times a^5}{a}
  5. (b2)4(b^{-2})^4
  6. 2x3×3x6x4\dfrac{2x^3 \times 3x^6}{x^4}
  7. 5p3×2p2q5p^3 \times 2p^2q
  8. (4m2)3(4m^{-2})^3