Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. x5×3x2x4\dfrac{x^5 \times 3x^2}{x^4}
  2. (2m5)2(2m^5)^2