Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Për a=32a = 32 dhe b=35b = 35, thjeshtoni shprehjet dhe përgjigjen jepeni me trajtë fuqie.

  1. abab
  2. ab\dfrac{a}{b}
  3. a2a^2
  4. ab2ab^2
  5. (3b)2(3b)^2
  6. (ab)2(ab)^2