Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Njehsoni shprehjet e mëposhtme me anë të faktorizimit dhe pa përdorur makinën llogaritëse.

  1. 3 ×\times 0,43 + 3 ×\times 1,57
  2. 5 ×\times 4,93 - 5 ×\times 2,73
  3. 4,782 + 4,78 ×\times 5,22