Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Thjeshtoni thyesat e mëposhtme.

  1. x2+2x3x3×6x62x+4\dfrac{x^2+2x}{3x-3} \times \dfrac{6x-6}{2x+4}
  2. 2x26x2x2+5x:3x912x+30\dfrac{2x^2-6x}{2x^2+5x} : \dfrac{3x-9}{12x+30}
  3. y23y3y+6×4y+8(y3)2\dfrac{y^2-3y}{3y+6} \times \dfrac{4y+8}{(y-3)^2}