Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Njehsoni masën e këndeve të shënuara me shkronja.