Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni veprimet:

  1. 6+(3)6 + (-3)
  2. 10×(6)-10 \times (-6)
  3. 3:100-3 : 100
  4. 28(9)28 - (-9)
  5. 3×(8)-3 \times (-8)
  6. 0,7 ×\times (100)(-100)
  7. 51:(3)51 : (-3)
  8. 3+(12)-3 + (-12)