Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni veprimet pa përdorur makinën llogaritëse:

  1. 297,34 + 109,2
  2. 476,92 - 187,48
  3. 65,3 ×\times 9
  4. 27,25 ×\times 0,7
  5. 102,4 : 8
  6. 254,7 : 9
  7. 13,16 : 0,2
  8. 9,7 ×\times 5,4