Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet:

  1. 561×49561 \times 49
  2. 298×27298 \times 27
  3. 496:16496 : 16
  4. 966:23966 : 23