Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

a) Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme.

  1. 6p+2p3q6p + 2p - 3q
  2. 5a×3b5a \times 3b

b) Zbërtheni 4(53x)4(5-3x).

c) Zbërtheni dhe reduktoni shprehjen 4(2y+1)3(5y2)4(2y+1) - 3(5y-2).