Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shumëzoni me 10 numrat e mëposhtëm.

  1. 16,7
  2. 24,8
  3. 0,716
  4. 1,095
  5. 243
  6. 281,3