Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Pjesëtoni me 10 numrat e mëposhtëm.

  1. 214
  2. 67,3
  3. 4106
  4. 200,7
  5. 6,025
  6. 86