Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni cili nga numrat në çiftet e mëposhtme është më i madh.

  1. 4,52 apo 4,05
  2. 5,5 apo 5,05
  3. 16,8 apo 16,75
  4. 16,8 apo 16,15