Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Punonjësi i ndërmarrjes së rrjetit elektrik plotësoi për një klient faturën me 356,28 kilovat-orë. Ai vuri re se kishte ngatërruar vendin e shifrës 6 me vendin e shifrës 2. Sa kilovat-orë më shumë ka paguar klienti?