Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një marangoz ka vendosur në stivë 10 fletë rimesoje lisi. Çdo fletë është 0,5 mm e trashë.

  1. Sa e lartë është stiva?
  2. Fletët e rimesos vendosen mbi dërrasa të ndryshme. Gjeni trashësinë e secilës dërrasë tani, në qoftë se më parë secila prej tyre ka qenë: i) 5 cm ii) 3,5 cm iii) 12,25 cm
  3. Sa do të jetë trashësia e dërrasave të mësipërme, në qoftë se ngjitet rimeso në të gjitha anët e secilës prej tyre?