Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në garën e vrapimit prej 100 m, u shënuan kohët e mëposhtme:

  • Adriani \to 12,37 s
  • Berti \to 12,35 s
  • Kujtimi \to 13,72 s
  • Erleti \to 11,09 s
  • Ermali \to 11,33 s
  • Fredi \to 11,9 s
  1. Saimiri tha: "Fituesi është çerek sekonde më i shpejtë se rivali i tij më i afërt." A ka të drejtë ai?
  2. Koha rekord e Kujtimit është 12,17 s. Në qoftë se ai do të kishte arritur këtë kohë, në çfarë pozicioni do të ishte renditur?
  3. Dy prej atletëve kanë kohët më të afërta me njëri-tjetrin. Cilët janë ata?