Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Genti po zvogëlon përmasat e fotografive, sepse do të krijojë një kolazh. Ai vendosi t'i pjesëtojë përmasat me 50 dhe t'i rrumbullakosë në numrin e plotë më të afërt.

Sa do të jenë gjatësia dhe gjerësia e secilës fotografi në qoftë se ato kanë përmasat e mëposhtme?

  1. 4 288 ×\times 2 848
  2. 2 197 ×\times 1 463
  3. 3 648 ×\times 2 746
  4. 6 032 ×\times 4 502
  5. Kompjuteri e lejon Gentin që të vendosë një përqindje të gjatësisë dhe gjerësisë së fotografisë origjinale. Çfarë përqindjeje duhet të vendosë ai në kutitë e gjatësisë dhe gjerësisë në mënyrë që të përftojë rezultatin e pjesëtimit me 50?