Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sa pohime të vërteta mund të gjeni duke përdorur një nga simbolet <<\le>>\ge, dhe një nga çiftet e numrave të mëposhtëm?

  • 3,118 dhe 3,112
  • 4,5 dhe 92\dfrac{9}{2}
  • 3,004 dhe 2,9961